Požarevac Centar za kulturu

Požarevac Centar za kulturu

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Centar za kulturu
Ulica i broj: Jovana Šerbanovića br. 1
Mesto: Požarevac
Opština: Požarevac
Pozivni broj: 012
Broj telefona: 522-481
Broj faksa: 523-471
E-mail: centarpozarevac@gmail.com
Web site: www.czkpo.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Aleksandar Lukić, direktor
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): prema potrebi i resornoj organizaciji
Radno vreme/ slobodan dan: nema slobodnog dana

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA