Novi Pazar CZDO Duga

Novi Pazar CZDO Duga

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Centar za decu i omladinu Duga
Ulica i broj: 37.Sandžačke divizije bb.
Mesto: Novi Pazar
Opština: Novi Pazar
Pozivni broj: 020
Broj telefona: 317-390
Broj faksa: 317-390
E-mail: djoleduga@gmail.com
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Žarko Radenković
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Đorđe Božović
Radno vreme/ slobodan dan: /

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA