Loznica CZK Vuk Karadžić

Loznica CZK Vuk Karadžić

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: CZK Vuk Karadžić
Ulica i broj: Jovana Cvijića 2
Mesto: Loznica
Opština: Loznica
Pozivni broj: 015
Broj telefona: 875-872
Broj faksa: 875-872
E-mail: ckvkaradzic@ptt.yu
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Verica Avramović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): /
Radno vreme/ slobodan dan: /

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA