Leskovac DK Tihomir Rakić-Veljko

Leskovac DK Tihomir Rakić-Veljko

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dom kulture Tihomir Rakić-Veljko
Ulica i broj: Maršala Tita 10
Mesto: Pečenjevci
Opština: Leskovac
Pozivni broj: 016
Broj telefona: 791-018
Broj faksa: 791-018
E-mail: dkpecenjevce@yahoo.com
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Dejan Zdravkovic
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Dejan Zdravkovic
Radno vreme/ slobodan dan: /

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA