Kruševac Kulturno prosvetna zajednica

Kruševac Kulturno prosvetna zajednica

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturno prosvetna zajednica
Ulica i broj: Majke Jugovića 12
Mesto: Kruševac
Opština: Kruševac
Pozivni broj: 037
Broj telefona: 425-140
Broj faksa: 425-140
E-mail: info@kpz.org.rs
Web site: www.kpz.org.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Jasmina Milić
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Jasmina Milić i Radivoje Simić
Radno vreme/ slobodan dan: 8-15h/vikend

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA