Kruševac Kulturni centar

Kruševac Kulturni centar

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Kruševac
Ulica i broj: Topličina 2/2
Mesto: Kruševac
Opština: Kruševac
Pozivni broj:037
Broj telefona: 037/423 – 025
Broj faksa: 037/ 423 – 025
E-mail: kck@kck.org.rs
Web site: www.kck.org.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Ljubodrag Obradović, direktor
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Jelena Veljković,PR
Radno vreme/ slobodan dan: 08:00- 22:00, slobodni dani subota i nedelja

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA