Kraljevo DK Studenica

Kraljevo DK Studenica

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dom kulture Studenica
Ulica i broj: 23. Novembar,br. 12
Mesto: Ušće
Opština: Kraljevo
Pozivni broj: 036
Broj telefona: 036/543-00-56
Broj faksa: 036/543-00-56
E-mail: domusce@open.telekom.rs
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Jelena Čengelić
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Duško Pešić
Radno vreme/ slobodan dan: 07-14:30 ; subota: 08-11 ; nedeljom ne radi

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA