Kraljevo KC Ribnica

Kraljevo KC Ribnica

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Ribnica
Ulica i broj: Izletničja br. 2
Mesto: Ribnica
Opština: Kraljevo
Pozivni broj: 036
Broj telefona: 375 – 757
Broj faksa: 379 – 758
E-mail: kcdirektor@gmail.com
Web site: www.kulturnicentarribnica.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Aleksandra Kraljević
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Marija Božović
Radno vreme/ slobodan dan: 8:00 – 20:00/subota i nedelja

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA