Kragujevac CZNTK Abrašević

Kragujevac CZNTK Abrašević

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Centar za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ Kragujevac
Ulica i broj: Jovana Ristića 15
Mesto: Kragujevac
Opština: Kragujevac
Pozivni broj: 034
Broj telefona: 331-674
Broj faksa: 501-330
E-mail: abrasevic@sbb.co.rs
Web site: www.abrasevic.co.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Živomir Ranković
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Živomir Ranković
Radno vreme/ slobodan dan: 08:00-16:00 / subota,nedelja – administracija; 08:00-24:00 – probe ansambla

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA