Jagodina Kulturni centar

Jagodina Kulturni centar

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Jagodine
Ulica i broj: Knjeginje Milice 35
Mesto: Jagodina
Opština: Jagodina
Pozivni broj: 035
Broj telefona: 243 – 863
Broj faksa: /
E-mail: kultcentar@gmail.com
Web site: /
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Nebojša Petrović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Dušica Marković
Radno vreme/ slobodan dan: 08 – 23:30 / 08 – 01

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA