INTENZIVNI KURS PRIPREMNE NASTAVE ZA SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

INTENZIVNI KURS PRIPREMNE NASTAVE ZA SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

U periodu od 28. avgusta do 06. septembra  2016.  godine biće održan intenzivni kurs pripremne nastave za upis osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna u septembarskom upisnom roku. Intenzivni kurs pripremne nastave obuhvata pripremu za deo prijemnog ispita – Percepcija i prezentacija prostora.

Prvi čas pripremne nastave biće održan u ponedeljak, 28. avgusta 2016. godine, u crtaonici, na 5. spratu Fakulteta tehničkih nauka, sa početkom u 11.00 časova.

Pribor koji kandidati treba da ponesu na čas pripremne nastave obuhvata: makaze, skalpel, OHO lepak, gumicu, olovke, ugljen, tuš, trouglove, šestar. Ostali materijal potreban za ovaj deo pripremne nastave kandidati dobijaju na svakom času.

Ovde možete videti detaljne informacije o priboru i materijalima neophodnim za svaki naredni čas pripremne nastave.

Mesto održavanja pripremne nastave:
Percepcija i prezentacija prostora  – crtaonica / 5.sprat / nastavni blok / Departman za arhitekturu i urbanizam (http://ftn.uns.ac.rs/69784667/objekti), Fakultet tehničkih nauka.

Cena pripremne nastave za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi:
5 dolazaka – 5.000,00 din
1 dolazak – 1.500,00 din

Kandidati uplatu mogu izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti.

Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97 poziv na broj: 6703203306 svrha: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

Kandidati moraju doneti dokaz o uplati kursa najkasnije do početka drugog časa pripremne nastave. Kandidati koji dolaze samo jednom sa sobom moraju doneti dokaz o uplati. Kandidati se obaveštavaju da ove pripreme treba da im pomognu u proširenju znanja i umeća kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit na studijskom program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. U tom smislu ovaj pripremni kurs nije ni u kojoj vezi sa konačnim uspehom i ocenjivanjem na prijemnom ispitu. POHAĐANJE PRIPREMNE NASTAVE NI U KOM SLUČAJU NE ZNAČI DIREKTNO OBEZBEĐENJE PRIJEMA, nego je taj uspeh zavisan od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata u datom momentu i na datom ispitu. Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

Zа sve informаcije možete se obrаtiti nа telefon: 021 485 2223 i 021 485 2471 ili putem sаjtа Fаkultetа (www.ftn.uns.ac.rswww.arhns.uns.ac.rswww.scen.uns.ac.rs).
Kandidati koji su zainteresovani za intenzivni kurs pripremne nastave mogu da se jave na telefon 021 485 2471 ili e-mail d.pilipovic@uns.ac.rs

Obaveštenja vezana za prijemni ispit za školsku 2016/2017. godinu možete videti ovde, dok se detaljnije informacije o Konkursu za školsku 2016/2017. godinu nalaze http://ftn.uns.ac.rs/822561713/konkurs-za-osnovne-akademske-i-strukovne-studije—septembarski-rok.

Fotografija: Karl Mičkei