Zrenjanin Kulturni centar

Zrenjanin Kulturni centar

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Zrenjanin
Ulica i broj: Narodne omladine br. 1
Mesto: Zrenjanin
Opština: Zrenjanin
Pozivni broj: 23000
Broj telefona: (023) 566-712
Broj faksa: (023) 562-931
E-mail: kczr@kczr.org
Web site: www.kczr.org
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Ankica Dostanić
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Sredo Pajić
Radno vreme/ slobodan dan: 08-24h (radni danima), subotom 08-03h/ nedelja

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA