OTVORENA IZLOŽBA „ZAPISI IZ STANA BR. 50“

OTVORENA IZLOŽBA „ZAPISI IZ STANA BR. 50“

U petak, 27. maja 2016. godine, otvorena je izložba studenata druge godine doktorskih studija Scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Umetnički rad „Zapisi iz stana br. 50“ realizovan je u sklopu pratećeg programa 61. Sterijinog pozorja, i biće izložen u galeriji Šok zadruge, koja se nalazi u Zmaj Jovinoj ulici br. 22 u Novom Sadu, do 15. juna 2016. godine.

„Zapisi iz stana br. 50“ predstavlja celovito, heterogeno delo umetničkih praksi scenskog dizajna koje se realizuje kroz dijaloge specifičnih, pojedinačnih autorskih poetika. Sastavljeno iz distinktivnih delova, zahvaljujući zajedničkom procesu koji su autori prošli, delo je u ishodu organska celina. Polazište za umetničko istraživanje i stvaranje ovog dela predstavlja niz tema nastalih kao lična i kolektivna reakcija na tekstove Mihaila Afanasijeviča Bulgakova, pre svega na njegove dnevnike i kapitalno delo „Majstor i Margarita“. Teme koje rad obrađuje inicirane su ovim tekstovima, ali su u jednakoj meri uslovljene umetničkim aspiracijama i opsesijama samih autora, i kao takve osciliraju u trijadi intimno, grupno, univerzalno. Pojavnost, likovnost i dramatugija dela definisane su kroz proces dve međusobno uslovljene linije umetničkog istraživanja tema iniciranih Bulgakovljevim tekstovima i morfoloških, ambijentalnih i značenjskih specifičnosti prostora galerije Šok zadruge.

Autori: Dragana Vilotić, Jelena Janev, Ljubica Milanović, Maja Đuričić, Milica Stojšić, Monika Ponjavić, Sanja Maljković, Vladan Perić

Rad je realizovan kao sintezni projekat u okviru predmeta: Nove prakse u dizajnu prostora, Nove prakse u dizajnu vremena, Nove prakse u dizajnu vizuelne slike, Nove prakse u dizajnu zvučne slike

Predmetni nastavnici: Miljana Zeković, Ivan Pravdić, Marko Lađušić, Zoran Maksimović
Mentorski tim sinteznog projekta: Radivoje Dinulović, Daniela Dimitrovska

KATALOG IZLOŽBE „ZAPISI IZ STANA BR. 50“


Fotografije: Luna Šalamon i Filip Markovinović