NAŠI STUDENTI U POSETI SRPSKOM NARODNOM POZORIŠTU

NAŠI STUDENTI U POSETI SRPSKOM NARODNOM POZORIŠTU

Studenti prve godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna su prošlog petka, 13.maja, posetili Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Poseta je realizovana u sklopu nastave na predmetu Uvod u studije scenske tehnike i tehnologije, a studenti su imali prilike da se upoznaju sa sve tri scene koje postoje u ovom pozorištu. Studenti su se, u okviru terenske nastave, bavili arhitekturom, ali i scenskom tehnikom i tehnologijom koja postoji u objektu Srpskog narodnog pozorišta.


Fotografije: Nemanja Apić i Milica Stojšić (naslovna)