SCENSKI DIZAJN / Izložba radova studenata Scenske arhitekture, tehnike i dizajna

Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakulteta tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

9. maj – 15. jun 2016.
Újvidéki Színház – Novosadsko pozorište
Jovana Subotića 3-5, Novi Sad

Otvaranje izložbe: 9. maj 2016, 18.30h

SCENSKI DIZAJN je izložba radova studenata osnovnih i master studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Izložba obuhvata radove nastale na različitim predmetima u okviru redovne nastave tokom koje studenti istražuju, razvijaju i savladavaju različita izražajna sredstva unapređujući svoje veštine, a sve sa ciljem ovladavanja principima scenskog dizajna. Kolaži i makete ishod su rada na predmetu Dizajn scene, dok fotografije prikazuju umetničke radove izvedene u okviru nastavnih radionica.

Kustos izložbe: Daniela Dimitrovska
Grafički dizajn: Dragana Pilipović
Prevod na mađarski: Erna Terek

Partneri u projektu:
Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju (SCen)
Departman za arhitekturu i urbanizam
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
Újvidéki Színház – Novosadsko pozorište

www.scen.uns.ac.rs
www.uvszinhaz.com

_logoi