PROJEKAT EFEMERNOG POZORIŠTA

PROJEKAT EFEMERNOG POZORIŠTA

U okviru Sinteznog projekta na trećoj godini osnovnih studija, kao treći zadatak relizovan je projekat Efemernog pozorišta u Kardifu (Vels, UK), prema projektnom zadatku napisanom od strane Kraljevskog Velškog Koledža za Muziku i Dramu (RWCMD). Studenti su se susreli sa izazovom razumevanja konteksta, uticajnih faktora, koncipiranja, projektovanja i tehničke razrade u slučaju projektovanja efemerne strukture tipologije pozorišnih objekata, koja potencijalno menja svoju lokaciju.

U okviru predmeta Arhitektura scene 4 studenti su prezentovali svoje projekte i makete efemernih pozorišta.

Predmetni nastavnik: doc dr Miljana Zeković
Asistenti: Karl Mičkei, Višnja Žugić, Vladimir Ilić, Aleksandra Pešterac i Daniela Dimitrovska