Glumac i scena

Glumac i scena

<<<

Svetozar Cvetković: Glumac i scena

Kulturni centar Novog Sada – KCNS, 08.06.2013. subota 18h

U svom predavanju Svetozar Cvetković će govoriti o glumcu i njegovoj/njenoj pojavi na sceni – šta određuje glumca i šta on, ili ona, određuju na sceni. O tome u kojoj meri ono što glumac stvara na pozornici zavisi od ambijanta u kome se nalazi. O pitanju da li glumac i sam svojom pojavom menja dizajn scene, njen oblik, ali i suštinu. Koliko dobra pojava glumca i njegovo dobro izvođenje utiču na našu, gledaočevu, percepciju događaja na sceni. Da li dizajn podrazumeva samo vizuelni ili i zvučni dizajn, kao i da li je i samo izvođenje glumca neki oblik dizajna – dizajn reči, dizajn oblika stvaranja uloge, dizajn melodije. Koliko je širok pojam dizajna u onome što glumac svojom pojavom i svojim izvođenjem stvara na sceni. Kakav je prostor glumca i interaktivnost stvaranja samosvojnog dizajna, uloge i predstave. Jesmo li robovi oblika, i je li oblik samo dizajn?

Svetozar Cvetković (Beograd, 1958) je glumac i producent. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Godine 1980. priključio se ansamblu pozorišta „Atelje 212“ gde i danas radi kao glumac. U međuvremenu, sarađivao je sa mnogim pozorišnim trupama i pozorištima u Zagrebu, Splitu, Budvi, Novom Sadu, Mariboru, Ljubljani, itd. Igrao je u blizu šezdeset dugometražnih igranih filmova, TV-serija i drama proizvedenih, najčešće, u nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i Srbiji i Crnoj Gori. Gostovao je u različitim pozorišnim produkcijama u Jugoslaviji, Kanadi, Austriji, Švajcarskoj, Engleskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Nagrađivan je za glumački rad na svim važnijim filmskim i pozorišnim festivalima u Jugoslaviji, Srbiji, Crnoj Gori, itd. Bio je upravnik pozorišta „Atelje 212“. Vanredni je profesor Nove akademije umetnosti u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Fotografija gore: www.atelje212.rsSnimatelj: Slavko Pavlović