PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

<<<

SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE NA DEPARTMANU ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM

PRIPREME ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita na studijskom programu osnovnih akademskih studija Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, organizovani su u dve faze:
1. faza: predavanja i radionice (april/jun 2013.);
2. faza: izrada prostornog prikaza (makete) i pripreme za pisanje eseja (jun 2013.).

1. faza: Predavanja i radionice počinju 13. aprila 2013. godine i biće održavane svakog narednog vikenda u 18h sve do 15. juna 2013klub „Tribina mladih“, Kulturni centar Novog Sada. Ovaj deo pripremne nastave je BESPLATAN.

Obaveštenje o terminskom planu održavanja predavanja možete pogledati u tabeli koja se nalazi na kraju ovog obaveštenja.

2. faza: Časovi priprema za izradu prostornog prikaza i pisanje eseja počinju 3. juna 2013. godine i biće odžavani svakog radnog dana do početka prijemnog ispita, na IV spratu FTN – Arhitektura (poslednji sprat), u vremenu od 18.00 do 21.00h.

Pribor koji kandidati treba da ponesu sa sobom je sledeći:
– za izradu prostornog prikaza (makete): makaze, skalpel, OHO lepak, gumicu, olovku i trouglove, a po želji i šestar. Ostali materijal od kojeg se pravi maketa kandidati će dobiti na svakom času posebno.
– za pisanje eseja: pitanja i teme o kojima studenti žele da se detaljnije informišu, a koje su vezane za preporučenu literaturu.

Cena za 2. fazu pripremne nastave, za studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn iznosi: 8400,00 dinara.

Kandidati uplatu mogu izvršiti u svakoj pošti, banci, Upravi za javna plaćanja ili preko firmi i preduzeća čiji su stipendisti.
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 6703203306
svrha: pripremni časovi – Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
primalac: FTN, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad

Kandidati moraju doneti dokaz o uplati kursa najkasnije do početka drugog časa pripremne nastave 10. juna 2013. godine.

Kandidati se obaveštavaju da ove pripreme treba da im pomognu u proširenju znanja i umeća kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit na studijskom programu Scenska arhitektura, tehnika i dizajn. U tom smislu ovaj pripremni kurs nije ni u kojoj vezi sa konačnim uspehom i ocenjivanjem na prijemnom ispitu. PRIPREME NI U KOM SLUČAJU NISU OBEZBEĐENJE PRIJEMA, nego je taj uspeh zavisan od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata u datom momentu i na datom ispitu. Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

Terminski plan održavanja 1. faze pripremne nastave:

APRIL 2013.

13.04.2013. subota, 18h, Radivoje Dinulović, arhitekta
Učenje scenskog dizajna i scenski dizajn kao učenje

20.04.2013. subota, 18h, Predrag Šiđanin, arhitekta
Umetnički performans i korišćenje prostora

27.04.2013. subota, 18h, Slobodan Selinkić, arhitekta
Arhitektura javnog gradskog prostora kao okvir scenskih događaja

MAJ 2013.

04.05.2013. subota praznik

11.05.2013. subota, 18h, Milan Aleksić, fotograf
Fotografija i pozorište

18.05.2013. subota, 18h, Miljana Zeković, arhitekta
Scenski dizajn u site-specific projektima

25.05.2013. subota, 18h, Jelena Todorović, istoričar umetnosti
Politika čudesnog – državni spektakl i scenski dizajn

JUN 2013.

01.06.2013. subota, Romana Bošković, arhitekta
Tehnologija i spektakl

08.06.2013. subota, Svetozar Cvetković, glumac
Glumac i scena

15.06.2013. subota, Darko Nedeljković, scenograf
Proces stvaranja jedne pozorišne predstave

22.06.2013. subota, Tatjana Dadić Dinulović, teoretičar umetnosti i medija
Scenski dizajn kao umetnost

Fakultet zadržava pravo na manje izmene u terminskom planu.