Beograd KC Grad

Beograd KC Grad

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Kulturni centar Grad
Ulica i broj: Braće Krsmanović 4
Mesto: Beograd
Opština: Savski venac
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 011-3282370
Broj faksa: 011-3282370
E-mail: info@curtularfront.net
Web site: www.gradbeograd.eu
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Dejan Ubović
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Bojana Ljubišić
Radno vreme/ slobodan dan: pon-sub (14-16h), nedelja slobodan dan

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA