Beograd Dečji kulturni centar

Beograd Dečji kulturni centar

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dečji kulturni centar Beograd
Ulica i broj: Takovska 8
Mesto: Beograd
Opština: Palilula
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 32-42-011
Broj faksa: 32-42-314
E-mail: info@dkcb.rs
Web site: www.dkcb.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Olivera Ježina
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Ivana
Teodorović
Radno vreme: slobodan dan: 9h – 20h/ nedelja

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA