Beograd DK Studentski grad

Beograd DK Studentski grad

LIČNA KARTA

Naziv ustanove: Dom kulture Studentski grad
Ulica i broj: Bulevar Zorana Đinđića 179
Mesto: Beograd
Opština: Novi Beograd
Pozivni broj: 011
Broj telefona: 2691-442
Broj faksa: 3193-889
E-mail: office@dksg.rs
Web site: www.dksg.rs
Ime i prezime upravnika (ili umetničkog direktora): Miodrag Milošević
Ime i prezime kontakt osobe (zadužene za odnose sa javnošću): Tamara Mitrović
Radno vreme/ slobodan dan: ponedeljak-nedelja od 8h do 23h

OPŠTI PODACIPODACI O OBJEKTUPODACI O INSTITUCIJI

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
Osnova i presek sale

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

GALERIJA