AUDIOVIZUELNA INSTALACIJA – IZVOĐENJE STUDENATA NA PREDMETU TEHNIKA SCENE 1

AUDIOVIZUELNA INSTALACIJA – IZVOĐENJE STUDENATA NA PREDMETU TEHNIKA SCENE 1

U ponedeljak, 18. januara 2016. na Fakultetu tehničkih nauka predstavljeni su radovi studenata druge godine osnovnih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna. Studenti su prezentovali audiovizuelne instalacije, osmišljene i izvedene u okviru predmeta Tehnika scene 1.

Zadatak studenata bio je da zvučnu minijaturu, formiranu kao delo konkretne muzike u prvoj fazi vežbanja, predstave vizuelnim sredstvima u prostoru. Osim zvuka, studenti su na raspolaganju imali svetlo, video i scenski pokret – scenska sredstva čiji su dramaturški potencijal ispitivali kroz rad na audiovizuelnoj instalaciji. Studenti su bili uključeni u sve aspekte stvaranja ovakvog scenskog dela, od postavljanja i razrade koncepta, do praktičnog rada sa scenskom rasvetom, audio sistemima i video projektorom.

Predmetni nastavnici: doc dr Romana Bošković i doc dr Dobrivoje Milijanović
Asistenti: Dragana Vilotić, Milica Stojšić i Pavle Dinulović

Fotografije: Luna Šalamon