SCENSKA LABORATORIJA
Izložba studentskih radova

Katedra za umetnost primenjenu u arhitekturi, tehnici i dizajnu
Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

12 – 20. januar 2016.
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

SCENSKA LABORATORIJA je izložba studentskih radova nastalih u nastavi na različitim predmetima, primenom obrazovnih principa scenskog dizajna – od nastave scenske i efemerne arhitekture, arhitektonskog dizajna, tehnike i dizajna scene, preko studija pozorišta i scenskih umetnosti, scenskog pokreta, performansa, filma i videa, do crtanja, vajarstva, fotografije i grafičkog dizajna. Na izložbi su prikazani i radovi studenata nastali na Fakultetu tehničkih nauka, van redovne nastave.

Izložbu čine tri celine.

Prva celina, SREDSTVA, govori o osvajanju i razvijanju izražajnih sredstava studenata, tj. njihovom učenju i ovladavanju sredstvima kroz upotrebu različitih formi, medija i postupaka. Skice, crteži, kolaži, makete, objekti i skulpture, nastali su u procesu nastave.

Druga celina, IZRAZI, govori o razvoju različitih vrsta izraza zasnovanih na prethodno osvojenim sredstvima. Fotografije, video zapisi i zvučne instalacije nastali su kao ishodi radionica, takođe u okviru nastave.

Treća celina, REFLEKSIJE, govori o odrazu nastave na druge obrazovne i umetničke procese i projekte u formi dva dokumentarna filma. Film „Granica“, iz 2014. godine, prikazuje umetnički rad studenata prve generacije osnovnih studija Scenske arhitekture tehnike i dizajna, dok film „Proces ili Šta je stvarno VAŽNO za mene“ predstavlja nastup studentske sekcije Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine, čiji su učesnici bili i studenti osnovnih, master i doktorskih studija scenskog dizajna i arhitekture.

PRATEĆI PROGRAM

petak, 15. januar, 16h
vođenje kroz izložbu, Dragana Vilotić

nedelja, 17. januar, 11h
SCen vrtić za decu predškolskog uzrasta, Dragana Pilipović i Sanja Maljković
(samo uz posebnu prijavu za učešće)

utorak, 19. januar, 16h
vođenje kroz izložbu, Jelena Janev

sreda, 20. januar, 16h
vođenje kroz izložbu, Milica Stojšić

Prateći program vode studenti doktorskih studija scenskog dizajna.

 

Kustosi izložbe:
Tatjana Dadić Dinulović, Daniela Dimitrovska i Vladimir Ilić

Dizajn izložbe:
Daniela Dimitrovska i Vladimir Ilić

Grafički dizajn:
Dragana Pilipović

Direktor produkcije:
Romana Bošković

Tehnički tim:
Karl Mičkei, Dragana Vilotić, Milica Stojšić, Vladimir Savić i Dušan Mamula