PRIJEMNI ISPIT - NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

PRIJEMNI ISPIT – NAČIN POLAGANJA I LITERATURA

Način polaganja

Prijemni ispit za upis Scenske arhitekture, tehnike i dizajna sastoji se iz četiri dela:

1. Test opšte kulture i informisanosti (30 pitanja; pitanja su iz oblasti geometrije, arhitekture, likovne i dramske umetnosti, književnosti, kao i iz opšte kulture i informisanostipitanja, koja su različitog stepena složenosti i nose različit broj bodova, biće ravnomerno raspoređena po prethodno navedenim oblastima; traje dva sata; maksimalno 15 bodova)

2. Percepcija i prezentacija prostora (U ovom delu prijemnog ispita kandidati imaju zadatak, da na osnovu zadate teme, osmisle a zatim tekstualno i vizuelno predstave prostorno rešenje u slobodno odabranoj tehnici dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prikaza. Za polaganje ovog dela prijemnog ispita kandidat dobija potrebni materijal i u obavezi je da isključivo taj materijal koristi u izradi zadatka. Ovaj deo prijemnog ispita traje 4 sata; maksimalno 15 bodova);

3. Pisani esej na zadatu temu (Esej na zadatu temu polaže se pismeno, pola sata nakon testa opšte kulture. Pisanje eseja traje 2 sata. Tema za pisanje eseja se dobija neposredno pre početka ovog dela prijemnog ispita; maksimalno 15 bodova);

4. Razgovor sa komisijom (Kandidati imaju razgovor sa tročlanom komisijom, u trajanju od 15 minuta, gde kandidat treba da prezentuje sopstvene ideje i motivisanost za bavljenje Scenskom arhitekturom, tehnikom i dizajnom; maksimalno 15 bodova); Razgovor sa komisijom se organizuje na kraju svih delova prijemnog ispita.


Literatura za prijemni ispit:

Tematska predavanja RAZGOVORI O SCENSKOM DIZAJNU 

Literatura za deo prijemnog ispita Test opšte kulture i informisanosti:

Arhitektonska kultura:
1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta,Građevinska knjiga, Beograd, 2001.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1998. (24 časa arhitekture – naslov novog izdanja)
3. Jirgen Jedike (Jürgen Joedicke), Oblik i prostor u arhitekturiOrion art, Beograd, 2009.
4. Zbirka testova i rešenja sa prijemnih ispita (logika, testovi, geometrije i matematike sa arhitektonskom i opštom kulturom, prostorne kompozicije i slobodnoručnog crtanja). Zbirka se u pdf formatu nalazi na sajtu Fakulteta na stranici posvećenoj upisu, na sledećem linku: http://www.ftn.uns.ac.rs/1136736098/
5. Rešeni primeri zadataka iz jula 2015. godine.

Književnost:
1. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za III razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
2. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za IV razred srednje škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
3. Zbirka testova i rešenja sa prijemnih ispita (logika, testovi, geometrije i matematike sa arhitektonskom i opštom kulturom, prostorne kompozicije i slobodnoručnog crtanja). Zbirka se u pdf formatu nalazi na sajtu Fakulteta na stranici posvećenoj upisu, na sledećem linku: http://www.ftn.uns.ac.rs/1136736098/
4. Rešeni primeri zadataka iz jula 2015. godine.

Likovna umetnost:
1. V. Galović, B. Karadžić, Likovna kultura, za gimnaziju i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.
2. K. Bogdanović, B. Burić, Teorija forme, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1999.
3. H. V. Dženson, Istorija umetnosti, Prometej, Novi Sad, 2006.
4. Helmut i Alison Geršajm, Fotografija – sažeta istorija, Jugolavija, Beograd, 1973.
5. Zbirka testova i rešenja sa prijemnih ispita (logika, testovi, geometrije i matematike sa arhitektonskom i opštom kulturom, prostorne kompozicije i slobodnoručnog crtanja). Zbirka se u pdf formatu nalazi na sajtu Fakulteta na stranici posvećenoj upisu, na sledećem linku: http://www.ftn.uns.ac.rs/1136736098/
6. Rešeni primeri zadataka iz jula 2015. godine.

Dramska umetnost:
1. Č. Molinari, Istorija pozorišta, Vuk Karadžić, Beograd, 1982. – ili R. Harvud, Istorija pozorišta, Klio, Beograd, 1998.
2. R. Dinulović, Arhitektura pozorišta XX veka, Klio, Beograd, 2009.
3. P. Hauard, Šta je scenografija, Klio, Beograd, 2002.
4. Rešeni primeri zadataka iz jula 2015. godine.

Geometrija:
1. Srednjoškolski udžbenici iz Nacrtne geometrije
2. Zbirka testova i rešenja sa prijemnih ispita (logika, testovi, geometrije i matematike sa arhitektonskom i opštom kulturom, prostorne kompozicije i slobodnoručnog crtanja). Zbirka se u pdf formatu nalazi na sajtu Fakulteta na stranici posvećenoj upisu, na sledećem linku: http://www.ftn.uns.ac.rs/1136736098/
3. Rešeni primeri zadataka iz jula 2015. godine.

Literatura za deo prijemnog ispita – Pisani esej na zadatu temu:
Knjige:
1. Pamela Hauard: Šta je scenografija, Klio, Beograd, 2002.
2. Radivoje Dinulović: Arhitektura pozorišta XX veka, Klio, Beograd, 2009.
3. Piter Bruk: Prazan prostor, Lapis, Beograd, 1995.
4. Ranko Radović: Nova antologija kuća, Građevinska knjiga, Beograd, 2007.
5. Meta Hočevar: Prostori igre, JDP, Beograd, 2003.

Časopisi:
1. Scena, Sterijino pozorje, Novi Sad;
2. Teatron, Muzej pozorišne umetnosti, Beograd;
3. Kultura, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd;
4. Zbornik FDU, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd.

Zа sve informаcije možete se obrаtiti nа telefon: 021 485 2223 i 021 485 2471 ili putem sаjtа Fаkultetа (www.ftn.uns.ac.rswww.arhns.comwww.scen.uns.ac.rs).

UZORNI PRIMER PRIJEMNOG ISPITA ZA 2016

Fotografija: Projekat Granica, Dušan Vukmirović, 2014.