Fotografija: rad Nevene Kopanje, ilustracija i foto: Dragana Pilipović