SCENSKI DIZAJN NA BITEF-U

SCENSKI DIZAJN NA BITEF-U

U saradnji sa Beogradskim internacionalnim teatarskim festivalom (BITEF), studenti treće godine osnovnih akademskih studija Scenske arhitekture, tehnike i dizajna bave se ambijentalnim pozornicama ove prestižne manifestacije koja će iduće godine biti održana pedeseti put. BITEF je, u kontekstu traganja za novim pozorišnim tendencijama, od osnivanja posvećen preisipitivanju prostora pozorišne igre, što je Beogradu donelo novo tumačenje i aktiviranje više od 60 objekata, ambijenata i javnih gradskih prostora, od kojih su neki stekli povremenu ili trajnu pozorišnu namenu. U okviru sinteznog projekta koji obuhvata oblasti dizajna, arhitekture i tehnike scene, studenti istražuju složeni kontekst odnosa između pozorišne predstave i prostora izvođenja, a posebno u odnosu na avangardne ideje druge polovine dvadesetog veka. Istraživanje će biti zaključeno višemedijskom prezentacijom dokumentacione građe, nakon čega će studenti scenskog dizajna, u saradnji sa studentima Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, u okviru programa jubilarnog festivala, raditi na kreiranju i realizaciji četiri sajt-spesifik (site-specific) projekta u izabranim ambjentalnim prostorima BITEF-a. U okviru nastave na sinteznom projektu, u Laboratoriji za scenski dizajn (ScenLab) već je gostovala Jelena Knežević, operativni direktor BITEF-a, dok će prof. dr Ivan Medenica, selektor i umetnički direktor festivala, predavanje i razgovor sa studentima održati u letnjem semestru.

Fotografija: Karl Mičkei, Umetničko istraživanje na sinteznom projektu OAS Scenska arhitektura, tehnika i dizajn, 2015.