Politika čudesnog – državni spektakl i scenski dizajn

<<<

Projekat-Nevidljivi-gradovi-maketa-Andrea-Tamas-fotografija-Tatjana-Cegar-2012-470x260

Jelena Todorović: Politika čudesnog – državni spektakl i scenski dizajn

Kulturni centar Novog Sada – KCNS, 25.05.2013. subota 18h

Iako danas manje prisutan u političkom jeziku nego što je bio prethodnih vekova, državni spektakl predstavlja jedno od ključnih poglavlja u izučavanju scenskog dizajna. Od vremena rimskog carstva pa sve do 20. veka bio je to najvažniji poligon za eksperimentisanje različitim elementima scenske umetnosti, ali i likovnih umetnosti i arhitekture. Ovaj oblik scenskog događaja kombinovao je vizuelne i izvođačke umetnosti i pružao veliku kreativnu slobodu svojim stvaraocima. Takođe, upravo u državnom spektaklu ustanovljeni su važni principi kao što je aktivno učešće publike, korišćenje grada kao scene ili simboličko preoblikovanje prostora. Upravo je odnos državnog spektakla prema prostoru svog odvijanja jedna od ključnih baština koje ovaj važni fenomen naše kulturne istorije daruje današnjem poimanju scenskog dizjna.

Jelena Todorović (Beograd, 1975) je istoričar umetnosti. Bavi se proučavanjima u oblasti istorije kulture, zahvatajući široko polje poput kulture spektakla, umetnosti i propagande, koncepata vremena i prolaznosti, graničnih prostora u vizuelnim umetnostima, kulture Trsta 18. i 19. veka. Takođe, bavi se muzejskim radom kao rukovodilac projekta Sistematizacija i proučavanje zbirke dvorskog kompleksa na Dedinju. Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala i doktororirala na University College London (UCL). Do sada je objavila tri knjige i veliki broj naučnih radova. Stalni je saradnik Civici Musei di Storia ed Arte u Trstu. Kao gostujući profesor radi na UCL u Londonu i Universita degli Studi di Trieste u Italiji. Vanredni je profesor na Fakuletu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu i Fakuletu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Fotografija gore: Projekat Nevidljivi Gradovi, maketa Andrea Tamaš, fotografija Tatjana Čegar, 2012.

Snimatelj: Slavko Pavlović

>