MIA DAVID održala predavanje NE MOĆ — ODGOVORNOST u okviru NOĆI iSTRAŽIVAČA

MIA DAVID održala predavanje NE MOĆ — ODGOVORNOST u okviru NOĆI iSTRAŽIVAČA

Ne moć — odgovornost
Mia David

petak, 25. septembar 2015, 20.00h
klub QUARTER
Kineska četvrt, Novi Sad

U okviru Noći istraživača, 25. septembra, u novosadskom klubu The Quarter, docent dr Mia David, nastavnik na studijama scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, održala je predavanje pod nazivom Ne moć — odgovornost. U svom izlaganju, Mia David osvrnula se na problematiku odnosa ličnog i profesionalnog, kao i pitanja da li umetnost i nauka mogu menjati svet. Jedna od tema predavanja bio je i nastup Srbije na 13. Praškom kvadrijenalu, najznačajnijoj svetskoj manifestaciji posvećenoj scenografiji, scenskom dizajnu, arhitekturi i prostoru u scenskoj umetnosti, na kojoj su predstavnici Srbije osvojili nagradu Gold Medal PQ 2015 for Provoking a Dialogue.

Mia David (Beograd, 1974) je arhitekta, scenograf i kustos. Bavi se savremenom vizuenom umetnošću, scenskim umetnostima i menadžmentom u kulturi. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala i doktorirala na Grupi za Scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu. Autor je velikog broja izvedenih projekata iz oblasti arhitekture, dizajna, scenografije i umetnosti, kao i novinskih tekstova objavljenih u različitim medijima. Izlagala je u Berlinu, Njujorku, Beču, Renu, Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani, Frankfurtu, Moskvi, Rimu, Veneciji, Pragu, i drugim gradovima. Bila je kustos i jedan od autora predstavljanja Srbije na Praškom kvadrijenalu u oblasti arhitekture 2011. Kustos je nacionalnog nastupa Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. Od 2010. do 2014. godine radila je kao vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda. Radi kao docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, i u fondu Hartefakt u Beogradu.