ODRŽANA KONFERENCIJA: RADICAL SPACE IN BETWEEN DISCIPLINES

ODRŽANA KONFERENCIJA: RADICAL SPACE IN BETWEEN DISCIPLINES

U ponedeljak, 21. septembra 2015. godine u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu svečano je otvorena prva međunarodna interdisciplinarna konferencija Radical Space in Between Disciplines, koju je organizovao SCen– Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju u saradnji sa Departmanom za arhitekturu i urbanizam, Fakultetom tehničkih nauka i Univerzitetom u Novom Sadu. Tokom otvaranja učesnicima su se obratili prof. dr Radivoje Dinulović, šef Katedre za umetnost primenjenu u arhitekturi, tehnici i dizajnu i osnivač studijskih programa u oblasti scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka; prof. dr Darko Reba, šef Departmana za arhitekturu i urbanizam; prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka; a konferenciju je i zvanično otvorio prof. dr Radovan Pejanović, rektor Univerziteta u Novom Sadu.

Nakon svečanog otvaranja održana su dva uvodna predavanja: The Loving Ambiguity of the Third Space or Performing Exhibitions – a glossary, umetničke direktorke Praškog kvadrijenala Sodje Zupanc Lotker i The Liminal Realms The Temporal and Spatial Plurality in W.G. Sebald’s The Rings of Saturn redovne profesorke Univerziteta umetnosti u Beogradu dr Jelene Todorović.

Tokom tri dana konferencije, u okviru 9 sesija i 3 sekcije – Dizajn prostora, Teorijska perspektiva i Tehnološki pristup – svoje radove je prikazalo oko 60 učesnika. Interdisciplinarni karakter konferencije privukao je izuzetnu pažnju velikog broja arhitekata, umetnika, teoretičara i profesionalaca iz različitih oblasti, koji su uz druženje i kreativne dijaloge tokom trodnevnog programa konferencije preispitivali i ukrštali međusobne poglede na različite fenomene u savremenom društvu koji su u vezi sa prostorom i različitim prostornim praksama.

Poslednjeg dana konferencije dr Džulijeta Raford (Juliet Rufford) sa Univerziteta u Ekseteru iz Velike Britanije vodila je završnu panel diskusiju, tokom koje su se učesnici i moderatori sesija još jednom osvrnuli na osnovne zaključke konferencije, ukazali na moguće probleme, ali i nove pravce razmišljanja kada su u pitanju prostor i njegova interdisciplinarna priroda.

Džulijeta Raford je i zvanično zatvorila konferenciju predavanjem WITHIN, BETWEEN, ACROSS, AND BEYOND: Radical Space and Interdisciplinarity.


Fotografije: Milica Stojšić, Bojan Stojković, Karl Mičkei

01 sodja tab 02 jelena tab 03 juliet tabSnimatelj: Slavko Pavlović

logo01