U SUSRET KONFERENCIJI...

U SUSRET KONFERENCIJI…

Prva međunarodna interdisciplinarna konferencija Radical Space in Between Disciplines, koju organizuje SCen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju u saradnji sa Departmanom za arhitekturu i urbanizam, Fakultetom tehničkih nauka i Univerzitetom u Novom Sadu, biće održana 21-23. septembra 2015. godine u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu i Fakultetu tehničkih nauka.

Tokom tri dana konferencije, svoje ideje i rezultate istraživanja o postavljenoj temi prezentovaće oko 200 učesnika iz 25 zemalja. Interdisciplinarni karakter prostora, kao središnja tema konferencije, privukao je izuzetnu pažnju velikog broja arhitekata, umetnika, teoretičara i profesionalaca iz raličitih oblasti, koji su, koristeći različite metodološke pristupe, kreirali izuzetno kvalitetan pregled najsavremenijih pogleda i tumačenja jednog od najaktuelnijih transdisciplinarnih fenomena kakav je prostor.

Nakon svečanog otvaranja konferencije21. septembrau Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu, biće održana dva uvodna predavanja: umetničke direktorke Praškog kvadrijenala Sodje Zupanc Lotker i redovne profesorke Univerziteta umetnosti u Beogradu dr Jelene Todorović. Održanim predavanjem i ličnim završnim komentarom, konferenciju će zatvoriti dr Džulijeta Raford (Juliet Rufford) sa Univerziteta u Ekseteru iz Velike Britanije.

Preliminarnu satnicu održavanja konferencijemožete pogledati ovde, a više o samoj konferencijii najnovije informacije možete naći na sajtu www.radicalspaceconference.com

logo01