PDP konkurs

PDP konkurs

PDP konferencija
i
SCen
– CENTAR ZA SCENSKI DIZAJN, ARHITEKTURU I TEHNOLOGIJU, OISTAT CENTAR ZA SRBIJU, Novi Sad

kao organizatori raspisuju

JAVNI KONKURS

za

IZRADU IDEJNOG REŠENJA UREĐENJA PROSTORA SKC FABRIKA U NOVOM SADU ZA POTREBE PDP KONFERENCIJE
PDP je trodnevna međunarodna konferencija kreativnih medija.

Od 3-6. septembra 2015. godine će biti održana sedma po redu PDP konferencija, u prostoru Studentskog kulturnog centra Fabrika. Osnovni cilj ovogodišnje konferencije jeste da pokaže da genijalne ideje mogu da budu realizovane bez obzira na visinu budžeta ili tehničku perfekciju i time stimuliše posetioce da razmišljaju o svojim budućim projektima oslanjajući se na sopstvenu kreativnost. Zvanična tema konferencije LoFiHi sugeriše na kreacije u kojima dominiraju ideja i koncept (Lo Tech, Hi Design), a predavači koje će publika imati priliku da čuje, predstaviće svoje projekte koji su uspešno izvedeni bez ili sa minimalnim budžetom.

Jedan od osnovnih ciljeva konferencije je da se, kroz predavanja, diskusije i radionice, studenti i mladi profesonalci edukuju od strane renomiranih autora koji deluju u okviru različitih oblika kreativnih komunikacija. Takođe, cilj konferencije je regionalno umrežavanje studenata i mladih autora, kao i promovisanje njihovog rada u oblastima kreativnih medija kroz konkurse i grupne izložbe.

Konferencija se sastoji iz predavanja, panel diskusija, radionica i izložbi. Prethodnih godina je konferencija bila posvećena štampi, dizajnu i fotografiji, odakle i potiče naziv PDP (Print, Design, Photography). Ove godine će polje delovanja biti prošireno i na druge kreativne sfere, pa će događaj prerasti u „konferenciju kreativnih medija“ čime ćemo otvoriti mogućnost da se studenti i mladi kreativci edukuju i predstave u različitim poljima kreativnog rada. Poseta konferenciji se ne naplaćuje, kao ni kotizacije za radionice i učešće u konkursima.

Cilj konkursa:

Izrada idejnog rešenja uređenja prostora KC Fabrike u Novom Sadu za potrebe PDP konferencije.

Konkursni rad mora da ispuni i sve druge uslove predviđene ovim Konkursom:
– Po vrsti: Konkurs je opšti; javni.
– Prema zadatku: Konkurs je idejni.
– Prema načinu i predaji rada: Konkurs je anonimni.

Zadatak konkursa:

Zadatak konkursa je da ponudi celokupno vizuelno rešenje uređenja prostora koje će identifikovati publiku sa sadržajem, kao i prostornu organizaciju programskog sadržaja PDP konferencije u prostoru KC Fabrike. Prostor koji se razmatra konkursnim zadatkom je unutrašnji prostor KC Fabrike, prostor ispred objekta, kao i fasada samog objekta. Poželjno je da vizuelni identitet konferenije (logo PDP i teme konferencije) bude iskorišćen kao sastavni deo konkursnog rešenja. Ceniće se inovativna rešenja u pogledu prostorne organizacije i usklađivanja vizuelnog identiteta PDP konferencije sa prostorom KC Fabrike.

Pravo učešća:

Konkurs je otvoren za sve zainteresovane koji se profesionalno bave dizajnom, a organizatori se posebno raduju učešću mladih pofesionalaca i studenata svih nivoa studija (Bsc, Msc, PhD).

Pravo učešća imaju individualni autori ili grupa autora.

Kriterijumi za ocenjivanje radova su:
– razvijenost koncepta u odnosu na temu konferencije;
– prostorna i funkcionalna koncepcija;
– likovna koncepcija;
– kvalitet prezentacije rešenja;
– mogućnost realizacije rešenja.

Grafički materijal konkursa:
– Tekstualni deo: raspis konkursa, obrazac, zadatak konkursa – obrazloženje zadatka.
– Grafički deo: digitalna podloga za rad („dwg” i „pdf” format), fotografije zadatog prostora i vizuelni identitet PDP konferencije (logo PDP konferencije i logo teme konferencije).
FOTOGRAFIJE PROSTORA
OSNOVA SKC FABRIKE – PDFSKC FABRIKA – DWGPDP logoObrazac_prijava za konkurs

Sadržaj konkursnih radova i način predaje

Konkursni rad treba da sadrži sledeće elemente:
– popunjenu prijavu konkursa
– konkursni rad

Oba dokumenta treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu pdp.prostor@gmail.com, sa naznakom „Prijava za konkurs – Izrada idejnog rešenja uređenja prostora SKC Fabrike u Novom Sadu za potrebe PDP konferencije“. Svi zajedno dokumenti ne smeju biti veći od 25MB.

Konkursni rad treba da sadrži sledeće elemente:
– Tekstualni obrazloženje (ne duže od jedne A4 stranice kucanog teksta), odnosno, obrazloženje idejnog rešenja rada koje treba da sadrži: naziv rada, temu i osnovnu ideju (koncept) rada, umetnički odnos prema prostoru realizacije, izbor sredstava, formata i materijala;
– Grafički prikaz – idejno rešenje dizajna prostora KC Fabrike za potrebe PDP konferencije, na jednom listu formata 100 x 70 cm, vertikalno postavljenom, u elektronskoj formi;
– Tehnička i prostorna idejna rešenja za realizaciju rada;
– Finansijski plan predviđenih troškova realizacije rada.

Rok za predaju konkursnih radova:

Rok za predaju konkursnih radova u prvom krugu je subota, 8. avgust 2015. godine, do 23.00 časa.

Prijave i radovi koji budu stigli nakon propisanog roka neće biti uzeti u razmatranje.

Nagrada konkursa:
– Produkcija izložbe prijavljenih radova i promocija kroz dostupne kanale (medijski partneri itd.)
– Svi autori radova koji su izloženi na izložbi će dobiti sertifikat koji potvrđuje učešće na izložbi, kao i katalog izložbe sa ISBN brojem.
I nagrada – najbolji rad biće izveden i realizovan u prostoru KC Fabrika za potrebe PDP konferencije

Žiri konkursa:
Dr Mia David
– arhitekta, scenski dizajner i kustos,
Docent FTN Univerziteta u Novom Sadu i umetnički direktor „Hartefakt“ fonta u Beogradu;
Aleksandra Pešterac – arhitekta;
Direktor SCen Centra za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju; Oistat Centar za Srbiju, Novi Sad;
Nenad Dickov – grafički dizajner, umetnički direktor PDP konferencije;