RADIONICE STUDENATA U OKVIRU PRIPREME NASTUPA SRBIJE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU

RADIONICE STUDENATA U OKVIRU PRIPREME NASTUPA SRBIJE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU

RADIONICA 5: USPOSTAVLJANJE UMETNIČKE POSTAVKE

Na poslednjoj pripremnoj radionici u mesecu aprilu, četrnaest sudenata, koji su odabrani da predstavljaju Srbiju na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i prostora 2015. godine, radilo je na finalizaciji umetničke postavke. Pod mentorstvom Branka Pavića studenti su se bavili utvrđivanjem vizuelnog, auditivnog i ambijentalnog identiteta prostora Kafkine kuće u Pragu. Kroz ovaj intenzivni proces studenti su utvrđivali odnose između umetničkog narativa, definisanog na ranijim radionicama, i sredstava kojima se taj narativ predstavlja publici. Nakon uspostavljenog audio-vizuelnog jezika postavke studenti su posvetili pažnju rešavanju tehničkih detalja. Dalji rad na pripremi studentske postavke tokom meseca maja odvijaće se kroz niz proba, a planirane su i javne prezentacije.

Fotografije Radionica 5: Nemanja Knežević