DRUGI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI / NOVI DATUMI

DRUGI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI / NOVI DATUMI

Međunarodna konferencija
Radikalni prostor između disciplina
Novi Sad, 21-23. septembar 2015.

SCen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju Vas poziva da učestvujete na međunarodnoj konferenciji koja za temu postavlja aktuelna pitanja prostora:

Radikalni prostor između disciplina
Šta nam još preostaje da kažemo o prostoru? Neiscrpan u svojim značenjima, potencijalima i kreativnim kapacitetima, fenomen prostora nas intrigira vekovima. Posmatrano u širem smislu, u poređenju sa većinom drugih tema, prostor kao fenomen aktivno spaja discipline i ujedinjuje profesionalce u konstantnoj potrazi za novim odgovorima. Namera nam je da predloženom temom Radikalni prostor između disciplina privučemo pažnju pedagoga, teoretičara, arhitekata, dizajnera, izvođača, umetnika, kustosa, pisaca, sociologa, pozorišnih profesionalaca i delegata iz svih korelirajućih disciplina zainteresovanih za temu; da se okupimo oko zajedničkog interesa i razmenimo mišljenja, stavove, podelimo iskustva, ideje i sumnje. U potrazi za debatom o prostoru kao radikalnom, originalnom, fundamnetalnom, ekstremnom, i uz to sveobuhvatnom transdisciplinarnom fenomenu, nadamo se uspostavljanju novog holističkog pristupa fenomenu prostora i izgradnji budućih kreativnih saradnji među učesnicima.

Rok za slanje apstrakata: 15. jun 2015. / 15. Jul 2015.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da posetite: http://radicalspaceconference.com/

SCen – Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu

 

logo scen uns ftn

Fotografija: Bojan Stojković