RADIONICE STUDENATA U OKVIRU PRIPREME NASTUPA SRBIJE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU

RADIONICE STUDENATA U OKVIRU PRIPREME NASTUPA SRBIJE NA PRAŠKOM KVADRIJENALU

Četrnaest studenata, koji su putem dvostepenog javnog konkursa odabrani da predstavljaju Srbiju na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine nastavili su svoj rad na zajedničkoj pripremi nastupa studentske selekcije Srbije. Nakon prve dve radionice, na kojima je uspostavljen zajednički narativ, studenti su se tokom meseca marta u okviru radionica 3 i 4, bavili razvojem zajedničkog scenskog narativa.

RADIONICA 3: RAZRADA SCENSKOG NARATIVA
Na trećoj radionici, koju su vodili članovi mentorskog tima, studenti su se bavili daljom razradom scenskog narativa. Zajednički scenski tekst je formiran kroz istraživanje međusobnih odnosa pojedinačnih ličnih priča učesnika i artefakata za koje se te priče vezuju. Mapiranjem artefakata i uspostavljanjem njihovih međusobnih prostornih odnosa, formirana je zajednička linija priče koja je poslužila kao osnova za prostorno rešenje postavke.

RADIONICA 4: RAZRADA SCENSKOG NARATIVA
Tokom četvrte radionice studenti su se, uz pomoć članova mentorskog tima, bavili artikulacijom i organizacijom prostora postavke. Ispitujuću prostorne odnose na maketi i u scenografskoj rekonstrukciji prostora Kafkine kuće u Pragu studenti su definisali odnose između dramaturgije prostora i narativa. U ovom procesu posebna pažnja je posvećena događaju, susretu između publike, odnosno gosta, i domaćina, priče i artefakta.

Radionica 3

Radionica 4


Fotografije radionice 3 i 4  : Nemanja Knežević (13-15 mart 2015.)