RAZGOVORI O SCENSKOM DIZAJNU - FOTOGRAFIJE I VIDEO

RAZGOVORI O SCENSKOM DIZAJNU – FOTOGRAFIJE I VIDEO

RAZGOVORI O SCENSKOM DIZAJNU
Srbija na Praškom kvadrijenalu 2015.

Radivoje Dinulović i Marko Macura

U utorak, 14. april 2015, 18.00h, u SKC NS Fabrika, održan je razgovor na temu “Novi optimizam na Praškom kvadrijenalu”.  Sa Radivojem Dinulovićem, profesorom scenske arhitekture i dizajna na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, i članom međunarodnog žirija Praškog kvadrijenala 2015. godine, je razgovarao Marko Macura, arhitekta i suosnivač platforme Scapes: Lab.

Praško kvadrijenale kao najznačajnija svetska manifestacija u oblasti scenskog dizajna kontinuirano se menja u poslednjoj deceniji. Ove promene su u korelaciji, a možda i u vezi, sa novim čitanjem i tumačenjem pojma i oblasti scenskog dizajna u našoj sredini koje je na Kvadrijenalu demonstrirano 2007. i 2011. godine. U današanjem društvenom, političkom i ideološkom kontekstu scenski dizajn doživljavamo kao sredstvo i oslonac u konstrukciji novog sveta, zasnovanog na optimizmu i veri u budućnost.

Ciklus „Razgovori o scenskom dizajnu“ predstavlja treću seriju događaja nakon ciklusa „Šta je scenski dizajn?“ 2013. i „Dijalozi o scenskom dizajnu“ 2014. godine, koju vode nastavnici studijskog programa Scenska arhitektura, tehnika i dizajn sa Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U ovom ciklusu biće predstavljeni učesnici nacionalne i studentske selekcije Srbije za Praškom kvadrijenalu 2015. godine, članovi kustoskog tima, programskog saveta i komesari. Kvadrijenale je jedna od najznačajnijih svetskih manifestacija posvećenih scenografiji, scenskom dizajnu, arhitekturi i prostoru u scenskoj umetnosti. Gosti ciklusa, istaknuti i budući stvaraoci, razgovaraće o nastupu Srbije na ovoj manifestaciji i svom stvaralačkom odnosu prema različitim oblastima umetničkog i kustoskog delovanja i scenskog stvaralaštva.


Fotografija: Miroslav Živanov


Snimatelj: Slavko Pavlović

logoi 7