Počele pripreme studenata za nastup na Praškom kvadrijenalu

Počele pripreme studenata za nastup na Praškom kvadrijenalu

Petnaest studenata sa različitih fakulteta koji su putem dvostepenog javnog konkursa odabrani da predstavljaju Srbiju na Praškom kvadrijenalu scenskog dizajna i scenskog prostora 2015. godine, počeli su pripreme za zajednički nastup u Pragu.

Rad sa studentima odvija se u Laboratoriji za scenski dizajn Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u scenografski rekonstuisanom prostoru Kafkine kuće u Pragu, namenski izgrađenom za realizacuju ovog projekta. Radionicama rukovode članovi mentorskog tima – Daniela Dimitrovska (arhitekta i scenograf), Dušan Mamula (pozorišni reditelj) i Vladimir Ilić (arhitekta).

Prva intezivna i dinamična radionica održana je od 6. do 8. marta, a u njenom radu učestvovali su i Dejan Miljković i Tatjana Dadić Dinulović, članovi kustoskog tima. Cilj ove radionice bio je uspostavljanje grupe putem različitih psiho-fizičkih vežbi, kao i kreiranje zajedničkog tekstualnog narativa.

Druga radionica, koju su vodili članovi kustosog tima Dragan Stojčevski i Sanja Maljković, održana je od 13. do 15. marta. Cilj ove radionice bio je uspostavljanje scenskog narativa, tj. zajedničkog scenskog teksta koji nastaje kroz dijalog učesnika zasnovan na njihovim ličnim pričama, kao i artefaktima koji te priče simbolizuju.

Radionica 1


Radionica 2


Fotografije: Nemanja Knežević